ADATVÉDELMI POLITIKA

ADATVÉDELEM

Az oldal jelenleg a :Tiyka tulajdonában és üzemeltetésében van.Komolyan vesszük az Ön adatvédelmét, és ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy a Tiyka.com (együttesen "mi", "minket" vagy "miénk") hogyan gyűjti, használja, osztja meg és dolgozza fel az Ön adatait.Személyes adatok gyűjtése és felhasználásaA személyes adatok olyan információk, amelyek közvetlenül vagy közvetve az Ön azonosítására alkalmasak. A személyes adatok közé tartoznak az olyan anonim adatok is, amelyek olyan információkhoz kapcsolódnak, amelyek közvetlenül vagy közvetve az Ön azonosítására használhatók. A személyes adatok nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyeket visszafordíthatatlanul anonimizáltak vagy összesítettek, hogy azok más információkkal kombinálva vagy más módon már ne tegyék lehetővé számunkra az Ön azonosítását.A biztonság és a védelem előmozdításaBetartjuk a jogszerűség, a törvényesség és az átláthatóság elvét, a lehető legkevesebb adatot használjuk fel és dolgozunk fel korlátozottan, valamint technikai és adminisztratív intézkedéseket teszünk az adatbiztonság védelme érdekében. Személyes adatokat használunk a felhasználói fiókok és tevékenységek ellenőrzéséhez, valamint a biztonság előmozdításához, például a csalás ellenőrzése és a gyanús vagy potenciálisan illegális tevékenységek vagy a feltételeink vagy irányelveink megsértésének kivizsgálása révén. Az ilyen feldolgozás a termékeink és szolgáltatásaink biztonságának biztosításához fűződő jogos érdekünkön alapul.Az alábbiakban ismertetjük, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjthetünk és hogyan használhatjuk fel azokat:Milyen személyes adatokat gyűjtünkⅠ. Az Ön által megadott adatok:Olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön akkor ad meg, amikor termékeinket és szolgáltatásainkat használja, vagy más módon kapcsolatba lép velünk, például amikor fiókot hoz létre, kapcsolatba lép velünk, részt vesz egy online felmérésben, használja az online súgó vagy az online chat eszközünket. Ha Ön vásárol, a vásárlással kapcsolatban személyes adatokat gyűjtünk. Ezek az adatok magukban foglalják a fizetési adatokat, például az Ön hitel- vagy bankkártyájának számát és egyéb kártyaadatokat, valamint egyéb számla- és hitelesítési adatokat, továbbá számlázási, szállítási és kapcsolattartási adatokat.Ⅱ. Szolgáltatásaink és termékeink használatára vonatkozó adatok:Amikor Ön meglátogatja weboldalainkat, adatokat gyűjthetünk az Ön által használt eszköz típusáról, az eszköz egyedi azonosítójáról, az eszköz IP-címéről, az operációs rendszeréről, az Ön által használt webböngésző típusáról, használati információkról, diagnosztikai információkról és helymeghatározási információkról azokról a számítógépekről, telefonokról vagy más eszközökről, amelyekre Ön telepíti termékeinket vagy szolgáltatásainkat, illetve amelyeken Ön hozzáfér azokhoz. Ahol lehetséges, szolgáltatásaink GPS-t, az Ön IP-címét és más technológiákat használhatnak az Ön eszközének hozzávetőleges helyének meghatározására, hogy lehetővé tegyék számunkra termékeink és szolgáltatásaink fejlesztését.Hogyan használjuk fel az Ön személyes adataitÁltalánosságban elmondható, hogy a személyes adatokat termékeink és szolgáltatásaink nyújtására, javítására és fejlesztésére, az Önnel való kommunikációra, célzott reklámok és szolgáltatások nyújtására, valamint a saját és ügyfeleink védelmére használjuk fel.Ⅰ. Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása, javítása és fejlesztése:A személyes adatokat arra használjuk fel, hogy segítsük termékeink, szolgáltatásaink és hirdetéseink biztosítását, javítását és fejlesztését. Ez magában foglalja a személyes adatok felhasználását olyan célokra, mint az adatelemzés, kutatás és ellenőrzés. Az ilyen feldolgozás jogos érdekünkön alapul, hogy termékeket és szolgáltatásokat kínáljunk Önnek, és biztosítsuk az üzletmenet folyamatosságát. Ha Ön részt vesz egy versenyen vagy más promócióban, az Ön által megadott személyes adatokat felhasználhatjuk e programok adminisztrációjához. E tevékenységek némelyikének további szabályzatai vannak, amelyek további információkat tartalmazhatnak arról, hogy hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait, ezért javasoljuk, hogy a részvétel előtt figyelmesen olvassa el ezeket a szabályzatokat.Ⅱ. Kommunikáció veled:Az Ön előzetes kifejezett hozzájárulásától függően felhasználhatjuk személyes adatait arra, hogy marketingközleményeket küldjünk Önnek saját termékeinkről és szolgáltatásainkról, kommunikáljunk Önnel a számlájával vagy tranzakcióival kapcsolatban, és tájékoztassuk Önt a felhasználási feltételeinkről. Ha a továbbiakban nem kíván marketing e-maileket kapni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a leiratkozáshoz. Az Ön adatait arra is felhasználhatjuk, hogy feldolgozzuk és megválaszoljuk az Ön megkereséseit, amikor kapcsolatba lép velünk. Az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása esetén megoszthatjuk az Ön személyes adatait harmadik fél partnerekkel, akik marketingközleményeket küldhetnek Önnek termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatban. Az Ön előzetes kifejezett beleegyezésével,MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön adatainak fent leírt bármely olyan felhasználása esetén, amelyhez az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása szükséges, a hozzájárulását visszavonhatja, ha kapcsolatba lép velünk.A "Moniaii" meghatározásaA moniaii-k kis szövegdarabok, amelyeket a webböngészőkben az információk tárolására használnak. A moniaii-t széles körben használják azonosítók és egyéb információk tárolására és fogadására számítógépeken, telefonokon és egyéb eszközökön. Hasonló célokra más technológiákat is használunk, beleértve az Ön böngészőjében vagy eszközén tárolt adatokat, az eszközéhez kapcsolódó azonosítókat és más szoftvereket. Ebben a Moniaii nyilatkozatban mindezen technológiákra " Moniaii " néven hivatkozunk.Moniaii használataA Moniaii-t termékeink és szolgáltatásaink nyújtására, védelmére és fejlesztésére használjuk, például a tartalom személyre szabása, a reklámok kínálása és mérése, a felhasználói viselkedés megértése és a biztonságosabb felhasználói élmény biztosítása érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az általunk használt konkrét Moniaii az Ön által használt konkrét webhelyektől és szolgáltatásoktól függően változik.Személyes adatok nyilvánosságra hozatalaBizonyos személyes adatokat megosztunk olyan stratégiai partnerekkel, akik együttműködnek velünk termékeink és szolgáltatásaink nyújtásában, vagy segítenek nekünk az ügyfeleknek történő értékesítésben. A személyes adatokat kizárólag termékeink, szolgáltatásaink és hirdetéseink biztosítása vagy javítása érdekében osztjuk meg ezekkel a vállalatokkal; az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg harmadik felekkel saját marketingcélokra.Az adatok közzététele vagy tárolása, továbbítása és feldolgozásaⅠ. A jogi kötelezettségeknek való megfelelés:Az Európai Gazdasági Térség vagy az Ön lakóhelye szerinti ország alkalmazandó jogszabályai miatt bizonyos jogi aktusok léteznek vagy történtek, és bizonyos jogi kötelezettségeket teljesíteni kell. EGT-lakosok személyes adatainak feldolgozása --- Az alábbiakban leírtak szerint, ha Ön az Európai Gazdasági Térségben (EGT) él, személyes adatainak feldolgozása jogszerű: Amikor az Ön hozzájárulását kérjük az Ön személyes adatainak feldolgozásához, az az általános adatvédelmi rendelet (EU) ("GDPR") 6. cikkének (1) bekezdése értelmében jogszerű.Ⅱ. E cikk ésszerű végrehajtása vagy alkalmazása érdekében:Személyes adatokat megoszthatunk valamennyi társult vállalatunkkal. Üzletünk egészének vagy egy részének egyesülése, átszervezése, felvásárlása, közös vállalkozás, átruházása, kiválása, kiválása, átruházása, eladása vagy elidegenítése esetén, beleértve a csődeljárással vagy hasonló eljárással kapcsolatos eseteket is, bármely és valamennyi személyes adatot átadhatunk egy megfelelő harmadik félnek. Személyes adatokat akkor is felfedhetünk, ha jóhiszeműen úgy döntünk, hogy a felfedés ésszerűen szükséges jogaink védelméhez és a rendelkezésre álló jogorvoslatok érvényesítéséhez, feltételeink érvényesítéséhez, csalás kivizsgálásához, illetve működésünk vagy felhasználóink védelméhez.Ⅲ. A törvényeknek való megfelelés és a biztonság vagy más jogok védelmeSzükségessé válhat - törvény, jogi eljárás, bírósági eljárás és/vagy az Ön lakóhelye szerinti országon belüli vagy kívüli állami és kormányzati hatóságok kérése alapján -, hogy személyes adatokat adjunk ki. Személyes adatokat akkor is nyilvánosságra hozhatunk, ha úgy véljük, hogy a nyilvánosságra hozatal nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy egyéb közérdekű okokból szükséges vagy helyénvaló.GyermekekTermékeink és szolgáltatásaink felnőtteknek szólnak. Ennek megfelelően nem gyűjtünk, használunk vagy adunk ki tudatosan adatokat 16 év alatti gyermekekről. Ha tudomást szerzünk arról, hogy 16 év alatti gyermekről vagy a joghatóságtól függően ennek megfelelő alsó korhatárról gyűjtöttünk személyes adatokat, lépéseket teszünk az adatok mielőbbi törlése érdekében. Kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba velünk, ha tudomására jut, hogy 16 év alatti gyermek személyes adatokat adott meg nekünk.Az Ön jogaiÉsszerű lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy az Ön személyes adatai pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Önnek joga van az általunk gyűjtött személyes adatok felülvizsgálatához, helyesbítéséhez vagy törléséhez. Önnek továbbá joga van ahhoz, hogy bármikor korlátozza személyes adatainak további feldolgozását, vagy tiltakozzon ellene. Önnek joga van ahhoz, hogy személyes adatait strukturált és szabványos formátumban kapja meg. Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi hatóságnál a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban. Személyes adatainak védelme és biztonsága érdekében kérhetünk Öntől adatokat, hogy megerősíthessük személyazonosságát és az adatokhoz való hozzáférési jogát, valamint hogy megkeressük a birtokunkban lévő személyes adatokat és hozzáférést biztosítsunk Önnek azokhoz. Vannak olyan esetek, amikor az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozási követelmények lehetővé teszik vagy megkövetelik, hogy megtagadjuk a birtokunkban lévő személyes adatok egy részének vagy egészének megosztását vagy törlését. A jogai gyakorlása érdekében kapcsolatba léphet velünk. Kérésére ésszerű időn belül, de mindenképpen 30 napnál rövidebb időn belül válaszolunk.Harmadik fél webhelyei és szolgáltatásaiHa egy velünk kapcsolatban álló harmadik fél weboldalára mutató linket működtet, a harmadik fél adatvédelmi politikája miatt nem vállalunk semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget az ilyen politikáért. Weboldalaink, termékeink és szolgáltatásaink tartalmazhatnak linkeket harmadik felek weboldalaira, termékeire és szolgáltatásaira, vagy lehetővé tehetik azok elérését. Nem vagyunk felelősek ezen harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért, illetve a termékeik és szolgáltatásaik által tartalmazott információkért vagy tartalmakért. Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket termékeink és szolgáltatásaink révén gyűjtünk. Javasoljuk, hogy a harmadik felek weboldalainak, termékeinek vagy szolgáltatásainak használata előtt tekintse át a harmadik felek adatvédelmi irányelveit.Adatbiztonság, integritás és tárolásÉsszerű technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az adatok védelmére és az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, valamint az általunk gyűjtött adatok megfelelő használatára. Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy engedélyez.Az adatvédelmi nyilatkozat módosításaiIdőről időre megváltoztathatjuk ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, többek között azért, hogy lépést tartsunk az új technológiákkal, az iparági gyakorlatokkal és a szabályozási követelményekkel. Ha az Adatvédelmi nyilatkozat hatálybalépését követően továbbra is használja termékeinket és szolgáltatásainkat, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot. Ha nem ért egyet a felülvizsgált "Kapcsolatfelvétel" című részlettel, kérjük, tartózkodjon termékeink vagy szolgáltatásaink használatától, és lépjen kapcsolatba velünk, hogy bezárhassuk az Ön által létrehozott fiókot.KapcsolatfelvételHa bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy annak végrehajtásával kapcsolatban, az alábbi módon léphet velünk kapcsolatba:

support@tuomi.store